CGR-examen

För att uppfylla kraven för att bli en CGR-revisor behöver du, vid sidan av huvudämnesstudierna i redovisning, inkludera tillräckligt många kurser i handelsrätt. Någon av lärarna på redovisningsinstitutionen hjälper dig gärna om du har frågor om detta.

 

1501_hanken_bibliotek_020114_140_216px.jpg

Om du redan utexaminerats från Hanken och vill ha ett intyg för avläggande av CGR-examen kan du kontakta studievagledare-Hfors(a)hanken.fi. Studievägledarna är sedan i kontakt med ämnesansvariga för redovisning och utreder om du har avlagt tillräckligt många studiepoäng i de för examen relevanta ämnena. Intyget kostar 80 € och faktureras den adress som den utexaminerade anger.

Allmän information om CGR-examen finns på Revisionsnämndens hemsida.

revisorer examina redovisning handelsrätt