Kontaktuppgifter för institutionen för redovisning och handelsrätt

Share page with AddThis

Kontakta avdelningsadministratören (amanuens) för mera information.

Personal, doktorander och associerade forskare vid Institutionen för redovisning och handelsrätt

kontaktinformation
Aaltonen, Tuula
Amanuens
+358 40 352 1429
(internt 429)
tuula.aaltonen@hanken.fi
Handelsrätt (Helsingfors)Commercial Law (Helsinki)
Afzali, Sayed Mansoor
Doktorand
mansoor.afzali@hanken.fi
Redovisning (Helsingfors)Accounting (Helsinki)
Athanasakou, Vasiliki
Associate Professor (visiting)
vasiliki.athanasakou@hanken.fi
Redovisning (Helsingfors)Accounting (Helsinki)
Ballardini, Rosa
Forskardoktor
+358 40 352 1247
(internt 247)
rosa.ballardini@hanken.fi
Handelsrätt (Helsingfors)Commercial Law (Helsinki)
Brunila, Anne
Professor of Practice
+358 40 081 3952 anne.brunila@hanken.fi
Redovisning (Helsingfors)Accounting (Helsinki)
Bruun, Niklas
Professor emeritus
+358 40 352 1228
(internt 228)
niklas.bruun@hanken.fi
Handelsrätt (Helsingfors)Commercial Law (Helsinki)
Enkvist, Joachim
Timlärare, ansvarslärare
joachim.enkvist@hanken.fi
Handelsrätt (Helsingfors)Commercial Law (Helsinki)
Fant, Johan Erik
Lektor i redovisning
+358 40 352 1725
(internt 725)
johan-erik.fant@hanken.fi
Redovisning (Vasa)Accounting (Vaasa)
Gullkvist, Benita
Universitetslektor i redovisning
+358 40 352 1724
(internt 724)
benita.gullkvist@hanken.fi
Redovisning (Vasa)Accounting (Vaasa)
Höglund, Mayvor
Universitetslärare i handelsrätt
+358 40 352 1750
(internt 750)
mayvor.hoglund@hanken.fi
Handelsrätt (Vasa)Commercial Law (Vaasa)

Sidor