CERS - Centre for Relationship Marketing and Service Management

CERS är ett ledande forsknings- och kunskapscenter med fokus på forskning inom tjänste- och relationsmarknadsföring.
kristina2.jpg

CERS är internationellt sett en föregångare inom dessa områden genom samarbete inom det akademiska nätverket och näringslivet.

Som ett av de ledande centren för tjänsteforskning i världen fungerar CERS som hem för 15 seniorforskare samt 25 doktorander. Målet för centrets forskning är att bidra till både teoretist och praktisk businesskunskap. Därför understöds innovativ forskning som utmanar nuvarande tankegångar inom tjänstemarknadsföring.

Mer information på de engelskspråkiga sidorna.

Kristina Heinonen, Direktör för CERS

forskningscentra