Kurser och studieplaner inom ämnet marknadsföring

Kursutbud i ämnet marknadsföring och studieplaner för den integrerade kandidat- och magisterutbildningen i marknadsföring.

Marknadsföring är ett område i kontinuerlig förändring och vårt kursutbud utvecklas ständigt för att följa trenderna och förändringarna på marknaden. Detta innebär att kursutbud och studieplan uppdateras årligen. Var därför noga med att följa ditt eget års studieplan och kolla upp ändringar i kursutbudet. Längre ner på denna sida kan du se förändringarna i kursutbudet läsåret 2017-2018.

 

Sidans innehåll:

Relevant information på andra sidor:

 • Den övergripande studieplanen för kandidatstudierna i den integrerade kandidat- och magisterutbildningen hittar du på denna sida och för magisterstudierna här.

*äldre studieplaner kan för tillfället hittas i WebOodi. Gå till Studiehandböcker och välj institutionen för marknadsföring.

 • Kom ihåg att välja rätt studieort
 • Då du är inne i vald studiehandbok kan du byta läsår med hjälp av drop down menyn uppe på sidan (mot vänster).

 

STUDIEPLANER HELSINGFORS LÄSÅRET 2017-2018

 • Kurserna är färgmarkerade enligt studieplanen för de som inleder studier på kandidat- respektive magisternivå läsåret 2017-2018.
 • Studieplanerna innehåller alla kurser som ges av institutionen för marknadsföring på respektive nivå under läsåret.
 • För  information om kursinnehållet eller studieplaner för andra läsår bör du besöka WebOodi.

OBS: Eftersom detta är en studieplan visas även kurser som hålls av andra ämnen.

 

Studieplan för kandidatstudier med start läsåret 2017-2018, Helsingfors

kandi 2

Tillbaka upp

 

Studieplan magisterstudier i den integrerade utbildningen med start läsåret 2017-2018, Helsingfors

 

mag_hesa_2017-2018.png

Tillbaka upp

Förändringar i kursutbudet Helsingfors:

Nya kurser (i jämförelse med föregående år):

 • Marketing analytics (23093)
 • Sustainable Brand Development (Projektkurs)

Kurser som inte ges:

 • Psychology of Advertising (23082)
 • Launching a New Business (18006)
 • Marknadsföring av konst och design (23056)

Förändringar i kurser 2016-2017:

 • E-Business (23014) ges inte längre. E-Business and Digital Marketing (23071) ersätter kursen.
 • Service Blueprinting in Business (23065) 4 sp, har bytt namn till Service Development Project (23065).
Tillbaka upp

 

STUDIEPLANER VASA LÄSÅRET 2017-2018

 • Kurserna är färgmarkerade enligt studieplanen för de som inleder studier på kandidat- respektive magisternivå läsåret 2017-2018.
 • Studieplanerna innehåller alla kurser som ges av institutionen för marknadsföring på respektive nivå under läsåret.
 • För mer information om kursinnehållet eller studieplaner för andra läsår bör du besöka WebOodi.

 

Studieplan kandidatstudier med start läsåret 2017-2018, Vasa

 

kand_vasa_17-18.png

Tillbaka upp

Studieplan för magisterstudier i den integrerade utbildningen, med start läsåret 2017-2018, Vasa

 

mag_vasa_17-18.png

Tillbaka upp

Förändringar i kursutbudet Vasa:

Kurser som alternerar och ges under läsåret 2017-2018:

 • 23058-V Marknadsföring och teknologi, 8 sp - fördjupad nivå.
 • 23035-V Trends in Tourism, 8 sp - fördjupad nivå.

 

Kurser som alternerar, men vilar läsåret 2017-2018:

 • Small Business Marketing (23084-V) 8 sp - fördjupad nivå.
 • Personlig försäljning och säljledning (2342-V) 8 sp - fördjupad nivå.
 • Brand Management (23085) 4sp – kurs på ämnesnivå, kursspråk ändrats till engelska.

 

 

 Tillbaka upp

Utbytesstudier/ Utlandspraktik

I kandidatstudierna ingår det att åka på utbyte eller göra praktik utomlands. Om du väljer att åka på utbyte rekommenderas det att du tar kurser som kan räknas mot din examen, vanligast är att man inom utbytesstudierna avlägger kurser inom ett separat biämne.

 

 

Om du har frågor:

 • Som gäller specifika kurser – kontakta kursens lärare. Vem som är lärare kan du se i kursbeskrivningen som finns i WebOodi.
 • Studieplaner och studieplanering:
  • Allmän studieplanering – studiebyrån.
  • Om ersättande marknadsföringskurser i din utbildning: kontakta läraren i kursen du vill få ersatt.
  • För att få kurser till godo för din examen: i Helsingfors kontakta Åke Finne för kandidatnivå och Johanna Gummerus för magisternivå. I Vasa Peter Björk.
 • Om kurser under ditt utbyte som kan räknas mot ditt huvudämne eller biämne i marknadsföring – kontakta Åke Finne om du är på kandidatnivå och Johanna Gummerus om du är på magisternivå i Helsingfors. Åker du från Hanken i Vasa bör du kontakta Peter Björk. Gör detta alltid innan du åker iväg.
Tillbaka upp