Kontaktuppgifter för ämnet logistik och samhällsansvar

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter för ämnet logistik och samhällsansvar.

Besökstiden till lärare inom logistik och samhällsansvar är onsdagar kl 10.30-11.30.

Ämnesansvarig
Gyöngyi Kovács

Amanuens
Kira Nyman

Koordinator för studiehelheten i företagsansvar
Nikodemus Solitander

Insitutionsassistent
Mikaela Gerkman

Personal, doktorander och associerade forskare vid ämnet logistik och samhällsansvar

kontaktinformation
Aminoff, Anna
Forskardoktor (tenure track) i logistik och samhällsansvar
anna.aminoff@hanken.fi
Logistik och samhällsansvar (Helsingfors)Supply Chain Management and Social Responsibility (Helsinki)
Annala, Linda
Doktorand
+358 50 376 5720 linda.annala@hanken.fi
Logistik och samhällsansvar (Helsingfors)Supply Chain Management and Social Responsibility (Helsinki)
Davtyan, Robert
Doktorand
robert.davtyan@hanken.fi
Logistik och samhällsansvar (Helsingfors)Supply Chain Management and Social Responsibility (Helsinki)
Dumur-Laanila, Hanne
Forskningskoordinator
+358 50 343 6607 hanne.dumur-laanila@hanken.fi
Logistik och samhällsansvar (Helsingfors)Supply Chain Management and Social Responsibility (Helsinki)
Ekwall, Daniel
Universitetslektor i logistik och samhällsansvar
daniel.ekwall@hanken.fi
Logistik och samhällsansvar (Helsingfors)Supply Chain Management and Social Responsibility (Helsinki)
Fawcett, Stan
Timlärare
stanley.fawcett@hanken.fi
Logistik och samhällsansvar (Helsingfors)Supply Chain Management and Social Responsibility (Helsinki)
Fawcett, AmyDee
Timlärare
amydee.fawcett@hanken.fi
Logistik och samhällsansvar (Helsingfors)Supply Chain Management and Social Responsibility (Helsinki)
Grant, David B.
Professor i logistik och samhällsansvar
david.grant@hanken.fi
Logistik och samhällsansvar (Helsingfors)Supply Chain Management and Social Responsibility (Helsinki)
Halldorsson, Arni
Professor i logistik och samhällsansvar
arni.halldorsson@hanken.fi
Logistik och samhällsansvar (Helsingfors)Supply Chain Management and Social Responsibility (Helsinki)
Harpring, Russell Edward
Doctoral Student
russell.harpring@hanken.fi
Logistik och samhällsansvar (Helsingfors)Supply Chain Management and Social Responsibility (Helsinki)

Sidor