Magisterprogram

Du kan söka direkt till magisternivån inom ämnet logistik och samhällsansvar om du har avlagt en lämplig lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen och uppfyller de övriga antagningskriterierna.

För vidare information se www.hanken.fi/public/magsv

studier studieprogram ekonomie magistrar