Ämnet logistik och samhällsansvar

Logistik och samhällsansvar kan väljas som huvudämne på magisters- och doktorandnivå, samt som biämne på kandidat- och magistersnivå. Studerande som vill byta till huvudämnet logistik och samhällsansvar på magistersnivå torde ha 30 sp inom ämnet avklarade på kandidatnivå. Man kan också söka till Hankens svenskspråkiga magistersprogram med logistik och samhällsansvar som huvudämne, och fr.o.m. den nästa ansökningsrundan till inriktningen humanitär logistik inom den engelskspråkiga magistersprogrammet Business & Management. Denna inriktning erbjuds fr.o.m. 2016/17.

gyongyi_kovacs_h323_cropped_samma_bredd.jpgVi hoppas förse dig som studerar hos oss med färdigheter och förmåga att handskas med företagens strategiska planering beträffande företagens samhällsansvar, internationalisering och logistikrelaterade frågeställningar.

Våra kärnområden är:
* miljöstyrning, företagsansvar/corporate responsibility (CR)
* supply chain management
* humanitär logistik

I tillägg erbjuder vi sk. area studies kurser, som för närvarande gäller Rysslandsstudier.

Vi uppmuntrar dig som studerar hos oss att skapa företagskontakter under din studietid, och att utföra beslutsinriktade arbeten, speciellt i det slutliga examensarbetet. Vi erbjuder interaktiv personlig handledning åt alla våra studerande.

Mer info om våra kurser hittar du här.

Vi ansvarar även för Hankens tvärvetenskapliga studiehelhet i företagsansvar som studerande kan ta oberoende av huvudämne och få utskrivet på sitt avgångsbetyg, mer info hittar du här.

Besökstiden till lärare inom logistik och samhällsansvar är onsdagar kl 10.30-11.30.

Gyöngyi Kovács
Erkko Professor, ämnesansvarig
läroämnen