Hanken New Ventures tjänster

<!-- scald=4384:sdl_editor_representation -->Vi erbjuder följande tjänster inom ramen för hanken New Ventures startup-program

hanken_new_ventures_logo.png
 
  • Seminarier, idétävlingar, och företagsprojekt för dig som vill lära dig fånga trender och möjligheter i din omgivning, upptäcka din kreativitet, och stärka din konkurrenskraft inför framtiden

  • Praktiskt inriktade föreläsningar och inspirationsmöten med entreprenörer för dig som vill veta mera om entreprenörskap, bygga upp ditt nätverk, och utveckla din kunskap om kommersialisering av affärsidéer
  • Ett Startup Program som erbjuder kunskap, kontakter, och finansieringsmöjligheter för dig som har en affärsidé och som vill utveckla ditt entreprenörskap 
processbeskrivning_hnv_540.jpg

Klicka på bilden för pps

Läs mer om innovationsplattformens delmoment under rubrikerna Evenemang och Startup Program till vänster.