Kontaktuppgifter

Institutionens prefekt: Professor Sören Kock, Vasa.
Biträdande prefekt: Forskardoktor Virpi Sorsa, Helsingfors.

Besöksadress i Helsingfors:Arkadia, Arkadiagatan 24 F, 3 vån.
Besöksadress i Vasa: Biblioteksgatan 16

Service för studerande: Om du har frågor angående uppdatering kurser,överföring av studiepoäng från andra universitet samt registrering av vitsord, kontakta då institutionens amanuens Tanja Dahlgren-Broman (tanja.dahlgren-broman@hanken.fi, tel: + 358 (0)40 3521 496)

Om du har frågor angående kurser, kursmaterial och grupper kontakta då Helpdesk, Jakob Sandell (floinfo@hanken.fi)

Personal, doktorander och associerade forskare vid Institutionen för företagsledning och organisation

Ahlvik, Catarina
Doktorand
+358 40 352 1507
(internt 507)
catarina.ahlvik@hanken.fi
Företagsledning och organisation (Helsingfors)Management and Organisation (Helsinki)
Ahonen, Guy Stefan
Affilierad forskare
guy.ahonen@hanken.fi
Företagsledning och organisation (Helsingfors)Management and Organisation (Helsinki)
Bahadur Kunwar, Jagat
Doktorand
jagat.kunwar@hanken.fi
Företagsledning och organisation (Helsingfors)Management and Organisation (Helsinki)
Bairoh, Susanna
Doktorand
susanna.bairoh@hanken.fi
Företagsledning och organisation (Helsingfors)Management and Organisation (Helsinki)
Biese-Stjernberg, Ingrid
Forskardoktor
+358 40 352 1505
(internt 505)
ingrid.biese@hanken.fi
Företagsledning och organisation (Helsingfors)Management and Organisation (Helsinki)
Björk, Bo-Christer
Professor i informationsbehandling
+358 50 355 3425
(internt 475)
bo-christer.bjork@hanken.fi
Informationsbehandling (Helsingfors)Information Systems Science (Helsinki)
Burström, Thommie
Forskare
+358 40 352 1302
(internt 302)
thommie.burstrom@hanken.fi
Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)Entrepreneurship, Management and Organisation (Helsinki)
Chatterjee, Ira
Doctoral Student
ira.chatterjee@hanken.fi
Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)Entrepreneurship, Management and Organisation (Helsinki)
Cleland Silva, Tricia
Lecturer in Management and Organisation
+358 40 352 1499
(internt 499)
tricia.cleland@hanken.fi
Företagsledning och organisation (Helsingfors)Management and Organisation (Helsinki)
Dahlgren-Broman, Tanja
Amanuens
+358 40 352 1496
(internt 355)
tanja.dahlgren-broman@hanken.fi
Företagsledning och organisation (Helsingfors)Management and Organisation (Helsinki)

Sidor