Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik

andersloflund_web.jpg

Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik är en av de ledande institutionerna inom finansiell ekonomi i Finland. Institutionen har en internationell bredd inom sin forsknings- och utbildningsverksamhet vid Hankens båda campus: centrum av Helsingfors och Vasa. Våra lärare och forskare har breda kontaktytor till den finansiella industrin både i Finland och utomlands.

Vi erbjuder ett omfattande curriculum av kandidat- och magisterprogram i finansiell ekonomi. Institutionen har två specialiserade engelskspråkiga magisterprogram: Financial Economics och Quantitative Finance. Lärarkåren är aktivt involverad i det certifierade EFFAS Financial Analysts programmet (CEFA/CIIA) programmet, det skräddarsydda finansprogrammet PROFIN, Hankens MBA program samt Hanken & SSE Executive Education.

Vårt doktorandprogram är integrerat med Graduate School of Finance tillsammans med andra ledande finska ekonomutbildningar.

Forskningen vid institutionen täcker flera viktiga områden inom finansiell ekonomi såsom värdering av finansiella tillgångar och finansiell ekonometri, företagsfinansiering och styrning, juridik och finansiell ekonomi, riskhantering, marknadernas mikrostrukturer samt fastighetsfinansiering.

Anders Löflund
Professor, prefekt

Läs mer om institutionen på de engelskspråkiga sidorna!

institutioner