Seminarier

SEMINARIER

Institutionen är en aktiv partner inom ramen för Helsinki Center of Economic Research (HECER). Inom ramen för HECER anordnas fem olika parallella seminarieserier. För närmare information hänvisas till seminariesidorna

Uppdaterad 15.3.2016
seminarier nationalekonomi