Forskning och postgraduala studier

Research and postgraduate studies

Forskning i nationalekonomi

Institutionens forskningsverksamhet är mångsidig. Forskningsområdena omfattar bl.a.

1. industriell ekonomi med speciell tonvikt på konkurrensfrågor, informationsteoretiska frågor relevanta för företagens investeringsbeslut, outsourcing, realoptioner, kundrelationer, kundlojalitet, kund-screening;

2. konkurrens och stabilitet på bankbranschen och interbankmarknadens funktionssätt, utländska investerares incitament till aktieägande; . Arbetsmarknadsfrågor: arbetslöshet i närvaro av marknadsimperfektioner på de centrala marknaderna (kapital- varu- och arbetsmarknaden), matchningen på arbetsmarknaden.

3. strategisk beteende & växelverkan på marknader & i orgranisationer

4. experimentell & psykologisk ekonomi (beteendeekonomi)

5. internationell ekonomi

6. utvecklingsekonomi

7. makroekonomi, systemisk risk & neo-keynsianska makroekonomiska modeller.

 

Våra doktorander placerar sig väl på arbetsmarknaden både på den akademiska och privata sidan. Här är några av våra alumner:

- Joachim Tåg (Institutet för Näringslivsforskning, IFN, Stockholm)

- Heidi Schauman (huvudekonom, Aktia bank, Hfors)

- Frans Saxen (Microsoft, Redmond, WA, USA)

 

Postgraduala studier

Uppdaterad 15.3.2016
forskning forskarutbildning nationalekonomi