Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik

Personal, doktorander och associerade forskare vid Institutionen för Finansiell ekonomi och nationalekonomi

kontaktinformation
Wood, Matthew Benjamin
Doktorand
matthew.wood@hanken.fi
Nationalekonomi (Helsingfors)Economics (Helsinki)
Zamzam, Norhan
Doctoral Student
norhan.zamzam@hanken.fi
Finansiell ekonomi (Helsingfors)Finance (Helsinki)
Zhang, Qiqi
Doktorand
qiqi.zhang@hanken.fi
Nationalekonomi (Helsingfors)Economics (Helsinki)
Zhang, Lidan
Doctoral Student
lidan.zhang@hanken.fi
Finansiell ekonomi (Helsingfors)Finance (Helsinki)

Sidor