Interkulturell affärskommunikation på tyska som biämne (25 sp)

Biämnet i interkulturell affärskommunikation på tyska (25 sp) är uppbyggt av kurser som ger dig grunder för en god kommunikation på tyska i ditt yrkesliv.

Biämnet kan tas både på kandidat- och magisternivå.

 

Helsingfors

Vasa

 

Helsingfors

Minimikravet för biämnet i interkulturell affärskommunikation på tyska är 25 sp. Du kan välja kurserna från kurspoolen nedan:

Kurspoolen för biämnet i interkulturell affärskommunikation på tyska (0550HFORS), 25 sp:

Deutsch I A5527-A3 sp
Deutsch I B5527-B3 sp
Deutsch II A Karriere D5528-A3 sp
Deutsch II B Karriere D5528-B3 sp
Deutsch III A: Deutsch für Ökonomen55464 sp
Deutsch III B: Deutsch für Ökonomen55474 sp
Deutsch IV-1: Geschäftskommunikation5530-14 sp
Deutsch IV-2 Mündliche Kommunikation: Präsentieren – Vortragen - Überzeugen5530-24 sp
Deutsch V-1: Interkulturelle Kommunikation5531-14 sp
Deutsch V-2: Wirtschaftstexte - Terminologie und Strukturen5531-24 sp
Deutsch VI: Aktuelle Themen - Wirtschaft und Gesellschaft55144 sp
Deutsch VI: Wirtschaftskommunikation55444 sp
Deutsch VI: Literatur und Gesellschaft55452 sp
Each one teach one – Tyska55412 sp
Utbytesstudier på tyska55994-8 sp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I biämnesstudierna i tyska kan alltså förutom kurserna på Hanken som listas ovan även ingå utbytesstudier i tyska språket avlagda i Tyskland, Österrike eller Schweiz (5599 Utbytesstudier på tyska) samt språkkurser på tyska avlagda vid ett tyskspråkigt universitet. Det är också möjligt att avlägga kurser i tyska vid Aalto-universitetets handelshögskola.

För mera information, kontakta den ämnesansvariga läraren.

Vasa

Minimikravet för biämnet i interkulturell affärskommunikation på tyska är 25 sp. Du kan välja kurserna från kurspoolen nedan:

Kurspoolen för biämnet i interkulturell affärskommunikation på tyska (0550VASA), 25 sp:

Deutsch I A5527-A-V3 sp
Deutsch I B5527-B-V3 sp
Deutsch II A Karriere D5528-A-V3 sp
Deutsch II B Karriere D5528-B-V3 sp
Deutsch III A: Deutsch für Ökonomen5546-V4 sp
Deutsch III B: Deutsch für Ökonomen5547-V4 sp

Deutsch IV-1: Geschäftskommunikation
(Kursen kan avläggas i kooperation med Hanken i Helsingfors.)

5530-1-V4 sp
Deutsch IV-2 Mündliche Kommunikation: Präsentieren – Vortragen - Überzeugen
(Kursen kan avläggas i kooperation med Hanken i Helsingfors.)
5530-2-V4 sp
Deutsch V-1: Interkulturelle Kommunikation
(Kursen kan avläggas i kooperation med Hanken i Helsingfors.)
5531-1-V4 sp
Deutsch V-2: Wirtschaftstexte - Terminologie und Strukturen
(Kursen kan avläggas i kooperation med Hanken i Helsingfors.)
5531-2-V4 sp
Deutsch VI: Literatur und Gesellschaft5545-V2 sp
Each one teach one – Tyska5541-V2 sp
Utbytesstudier på tyska5599-V4-8 sp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I biämnesstudierna i tyska kan alltså förutom kurserna på Hanken som listas ovan även ingå utbytesstudier i tyska språket avlagda i Tyskland, Österrike eller Schweiz samt språkkurser på tyska avlagda vid ett tyskspråkigt universitet (5599-V Utbytesstudier på tyska). Det är också möjligt att avlägga kurser i tyska vid Vasa universitets språkcenter Linginno .

För mera information, kontakta den ämnesansvariga läraren.