Tyska

*

Välkommen till tyska avdelningens sidor!

På våra svenska sidor hittar du information om tyska avdelningens kurser och lärare, och på de tyska sidorna dessutom information om de tyskspråkiga länderna och Hankens tyskspråkiga partnerhögskolor.

Seiten der Deutsch-Abteilung auf Deutsch

Studier i tyska

Kurser i tyska på Hanken i Weboodi

Tyska avdelningen erbjuder Hankeiterna mångsidiga kurser på olika nivåer. De lägre kurserna är huvudsakligen allmänspråkliga medan de högre kurserna har en mera fackspråklig inriktning. Men redan på lägre nivåer ingår kursmoment med ekonomiskt fackspråk. Utöver kommunikativa muntliga och skriftliga färdigheter ger kurserna kunskaper om de tyskspråkiga ländernas samhällsliv, ekonomi, kultur och historia för att ge de studerande en god grund för studier och yrkesverksamhet i dessa länder.

En allt viktigare roll i kurserna spelar de virtuella elementen som utvecklas kontinuerligt.

Frivilliga kurser: Varje kurs med egen kod kan läsas separat. Kolla förkunskapskravet med tyska avdelningen!

Lärare i tyska

NamnBefattningRumTelefon
Björkholm, Ann-Britt (Vasa)universitetslärare331+358(0)505643733
Kuzay, Stefan (Helsingfors)lektorA503+358(0)403521296
Schirrmann-Krapinoja, Petra (Helsingfors)universitetslärareA503 
    
    

 

TestDaF-provet

TestDaF-provet är ett standardiserat test för dem som vill genomföra examensstudier i Tyskland. Allmän information om TestDaF-provet hittar du här (på tyska):

www.testdaf.de

DaF-Tage

DaF-Tage är en fortbildning för högskollärare i tyska som främmande språk (DaF). Fortbildningen är ett samarbete mellan tyska avdelningarna vid Aalto-universitetet och Hanken , den understöds av Goethe-institutet i Helsingfors.

Mera information ges av:

Stefan Kuzay
Hanken School of Economics
P.O.BOX 479
00101 Helsinki
E-Mail: stefan.kuzay@hanken.fi 

läroämnen tyska