Spanska

*

Välkommen till spanska avdelningens sidor!

På våra sidor kan du bekanta dig med spanska avdelningen samt lärarna och kurserna i spanska. Du hittar också olika länkar som kan hjälpa dig att skaffa nyttig och intressant information om allt möjligt som berör de spanskspråkiga länderna.

Spanska avdelningen består av lektor Anton Granvik och universitetslärare Rita Eloranta. Vid Hanken har vi i medeltal drygtt 150 studerande på de olika nivåerna.

Några fakta om det spanska språket

Spanska talas av ca 420 miljoner människor i 20 länder runtom i världen. Detta gör spanskan till ett internationellt språk av stor betydelse. Spanska talas längs med den tusentals kilometer långa amerikanska kusten invid Stilla havet, från Eldslandet till Kalifornien. På senaste tid har spanskan blivit det mest talade språket i Florida och det är ohotat i sin position som andra språk i USA, speciellt i söder. Då spanskan dessutom är det dominerande språket i Karibien och hela Sydamerika, kan man med fog säga att spanskan är det viktigaste språket på den amerikanska kontinenten. I själva verket är över 90 procent av alla människor som har spanska som sitt modersmål amerikaner.

Den våldsamma befolkningsökningen i de spansktalande länderna gör sitt för att det finns fler och fler människor som talar spanska. Tack vare att de latinamerikanska ekonomierna så småningom börjar komma på fötterna igen och börjar få ordning på sin industri blir spanskan ett allt viktigare språk också inom internationell handel och politik.

Då spanskan trots sin enorma utbredning ändå är ett relativt enhetligt språk vad grammatiken och rättskrivningen beträffar, har en spansktalande inga svårigheter med att kommunicera med människor från så vitt skilda platser som Andalucía, Kanarieöarna, Mexico, den andiska bergskedjan eller den argentinska pampan. De olika talesätt och lokala uttryck som förvisso förekommer utgör inget hinder för att kommunikationen ska löpa. Skillnaderna beror till största delen på den otroliga geografiska och klimatologiska mångfald som kännetecknar den spansktalande världen, eller på inflytandet från några av de viktigaste ursprungsspråken. Allt detta gör spanskan till ett av de viktigaste språken i hela världen.

Lärare i spanska

NamnBefattningRumTelefon
Alagarda Durán, Paulatimlärare (Vasa)  
Eloranta, RitauniversitetslärareA511+358(0)403521257
Granvik, AntonlektorA511+358(0)403521259
Kontturi, KimmotimlärareA511 


 

Kurserna i spanska vid Hanken

Alla kurser i spanska har utvecklats med tanke på studerandena vid Hanken. De fyra inledande kurserna i spanska (Spanska Ia, Ib, IIa och IIb) är hierarkiskt indelade och måste tas i den givna ordningsföljden. Under dessa kurser bekantar sig studerandena både med kommunikation och den grundläggande spanska grammatiken och de viktigaste aspekterna av de spansktalande ländernas historia, kultur och ekonomi. Efter dessa fyra inledande kurser följer fördjupade kurser, där tyngdpunkten ligger på att utvidga färdigheterna i muntlig och skriftlig kommunikation samt i spansk och latinamerikansk kulturkännedom.

Alla kurser består av 56 lektionstimmar schemalagd undervisning. Icke-schemalagt arbete varierar från kurs till kurs.

Majoriteten av studerandena vid Hanken inleder sina studier i spanska med grundkursen Spanska Ia. De som redan har studerat spanska i gymnasiet kan dock inleda sina studier i spanska på en högre nivå. På de fördjupade kurserna i spanska är undervisningsspråket genomgående spanska och de inriktar sig huvudsakligen på den spansktalande världens kultur, historia och ekonomi. Således är detta en lämplig ingångsnivå för studerande som redan behärskar den grundläggande grammatiken och har goda kommunikationsfärdigheter, t.ex. de som skrivit spanska i studentexamen med ett vitsord på M eller högre.

Efter att ha fullgjort åtminstone en fördjupad kurs i spanska, kan man ansöka om att få åka på utbytesstudier till ett av Hankens samarbetsuniversitet i Spanien eller Latinamerika (Mexico och Peru). Att studera vid ett universitet i ett spansktalande land är en ypperlig möjlighet att fördjupa både sina allmänna språkkunskaper och i synnerhet sin kulturkännedom, för när det är fråga om en så enorm kultursfär som den spanskspråkiga måste man absolut uppleva det själv för att kunna förstå vad det hela handlar om!

Länkar till spanska sidor

Några intressanta länkar på spanska om den spanskspråkiga världen

Enlaces - Algunos enlaces de interés del mundo hispánico

Samarbetsuniversitet - Universidades de colaboración:

Spanien - España:

Universidad de Zaragoza:
Universidad Pontificia Comillas, ICADE, Madrid
Universidad autónoma de Barcelona

Mexico - México:

Tecnológico de Monterrey (ITESM)

Peru - Perú:

Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)

Andra viktiga universitet - Otras universidades de importancia:

Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Barcelona

Spanska språket - Lengua española:

Real Academia Española
Instituto Cervantes
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Tidningar från den spanska världen
Prensa en general de todos los países hispanohablantes

Dagstidningar - Periódicos:

La Vanguardia (Catalunya)
El Mundo
ABC
El Comercio (Ecuador)
El Comercio (Perú)
La República (Perú)
La Tercera (Chile)
La Cuarta (Chile - diario popular)
El Excelsior (México)

Otros:

Literatura, opiniones, política, sociedad - página privada pero interesante

Radiostationer - Radios:

Cadena Ser

Spanska - Länkar

Cuadernos Cervantes Lengua española en el mundo moderno
Instituto Cervantes Cursos de español que se ofrecen en España.
Directorio General de España
Yahoo förteckning över dagstidningar Periódicos de México.
Castilian La lengua española en el mundo
América Latina Información general sobre América Latina
ABC ABC. Periódico español
El Pais El Pais
El periodico El periodico
OZU ABC. Periódico de las Islas Canarias

läroämnen spanska