Engelska

*

Engelska avdelningen

Mera information på de engelskspråkiga sidorna.

Engelska avdelningens kontaktuppgifter

NamnBefattningRumTelefon
Cascarino, Dino (Vasa)lektor329b+358(0)403521749
Gajitos, Maria Asuncion (Helsingfors)universitetslärareA502+358(0)403521255
Höglund, Maj-Britt (Vasa)universitetslärare329a+358(0)403521732
Mäkinen, Martti (Helsingfors)universitetslektorA312+358(0)403521252
Chmilewsky, Alona (Helsingfors)universitetslärareA502+358(0)403521464

Townsend, Taija (Helsingfors)

universitetslärareA502+358(0)403521459

 

läroämnen engelska