Hankens center för språk och affärskommunikation

Välkommen till Hankens center för språk och affärskommunikation!

Språkcentret - Allmänt

Välkommen till Hankens center för språk och affärskommunikation!

Hanken är känd för sin högklassiga och mångsidiga språkundervisning med tyngdpunkt på interkulturell affärskommunikation. En ekonom från Hanken kan kommunicera professionellt både muntligt och skriftligt i krävande nationella och internationella affärssituationer.

Vid Hankens center för språk och affärskommunikation bedrivs förutom undervisning också forskning.

Ämnena

Vid Hankens center för språk och affärskommunikation erbjuds undervisning i sju språk:

svenska, finska, engelska, franska, ryska, spanska och tyska.

I kandidatexamen ingår obligatoriska studier i de båda inhemska språken (sammanlagt 12 sp) och i två främmande språk (6 + 6 sp). I magisterexamen krävs därutöver 5 sp i språk. Språk kan även läsas som biämne och inom ramen för de valfria studierna. En viktig del av undervisningen är att språkligt förbereda de studerande för utbytesstudier vid ett utländskt universitet.

Forskning

Vid Hankens center för språk och affärskommunikation bedrivs inte bara undervisning utan även forskning. Denna länk tar dig till listan över de språklärare som också forskar.

Samarbete inom språk och affärskommunikation

Språkalliansen
Vasa högskolekonsortium (sidan är på finska)
Kieliverkosto, det språkutbildningspolitiska nätverket
Finelc, språkcenternätverket för universiteten i Finland

Ledning och styrning

Hankens center för språk och affärskommunikation (Språkcentret) leds av en direktör och en direktion. Direktör för centret är Martti Mäkinen. Styrelsen har även utsett en direktion för mandatperioden fram till 31.12.2015. Ordförande för direktionen är professor Petri Mäntysaari. Övriga medlemmar representerar personalen vid språkcentret, högskolans administrativa personal samt studenterna. Därtill är Kerstin Stolt från Nylands yrkeshögskola Arcada medlem av direktionen. Direktören för språkcentret fungerar som direktionens sekreterare. Det administrativa arbetetet sköts av amanuens Marianne Michelson.

språkutbildning