Sökverktyg

Guider i informationssökning

Hankens sökguider
Informationssökning Guide i informationssökning, som utgör en del av IKT-körkortet. Utarbetat av Helsingfors universitet och Hanken.

Aktivera bibliotekslänkar i Google Scholar
För att utanför Hankens nätverk nå artiklar i licensbelagda databaser via Google Scholar måste du aktivera bibliotekslänkar.

Westlaw - utbildning i Westlaw med Tom Delsaer, Senior Internatioal Trainer

Övriga sökguider
Stora sökguiden - interaktiv kurs i hur man söker, värderar och bearbetar information. Blekinge tekniska högskola
IK-grund Lunds universitets bibliotek
Informationskompetens: självstudier på nätet. Lunds universitet, Universitetsbiblioteket
Database Search Tips MIT Libraries.

Vad är Google Scholar? Blekinge tekniska högskola

Ämnesordsregister (tesaurer)

Ämnesordsregistren hjälper dig att hitta sökord då du söker i bibliotekskataloger och andra databaser.

Allärs - allmän tesaurus på svenska
Ämnesordsregister som används i alla inhemska bibliotek. Använd sökord på svenska eller finska.

Helecon asiasanasto
Ämnesord på finska och engelska inom det ekonomiska området. I bibliotekskatalogen Hanna används engelska ämnesord ur Helecon asiasanasto. Upprätthålls av handelshögskolan vid Aaltouniversitetet.

Finto
Finländsk tesaurus- och ontologitjänst, som innehåller ontologier och ämnesordsregister inom olika ämnesområden.

Riksdagsbibliotekets ämnesordslista EKS
Ämnesordsregister inom juridik och samhällsvetenskap.

Databaserna Business Source Complete (Ebsco), ABI/Inform och PsychArticles - Thesaurus (ProQuest) har egna ämnesordsregister som kan användas för hjälp med sökord.

 

 

informationssökning handledningar verktyg
Google Scholar and academic libraries