CRSP

Share page with AddThis
CRSP innehåller US Stocks, Investeringsfondsdata, Fama US Treasury och REITS.

Inga lösenord

Språk: engelska

CRSP är tillgänglig i rum Quantum (rum A404).
Kvällar och nätter är dörren låst. Du behöver en nyckel från IB Bokhandel för att komma in.

Beskrivning: US Stocks, Investeringsfondsdata, Fama US Treasury, REITS.

Kontakta institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik för närmare information.