CGQ

Ett verktyg utvecklat av Institutional Shareholder Services (ISS) som rankar publika bolag när det gäller kvaliteten på deras bolagsstyrning.

 

Inga lösenord

Språk: engelska

FÖR NÄRVARANDE INTE TILLGÄNGLIG!

Beskrivning:

Ett verktyg utvecklat av Institutional Shareholder Services (ISS) som rankar publika bolag när det gäller kvaliteten på deras bolagsstyrning. Varje offentligt företag som omfattas av detta verktyg tilldelas ett betyg baserat på ett antal faktorer som anges av ISS modell. Faktorer som används i CGQ inkluderar styrelsens struktur och sammansättning, VD och styrelsemedlemmarnas ersättningar och bestämmelser enligt gällande lag.