Företagsinformation och finansiell information

Databaser med företagsinformation.

Finansiella databaser och databaser med företagsinformation

Databaser som innehåller finansiell information och företagsinformation finns i Hanna (Databaser), se kategorin företagsinformation. Också databaserna ABI/Inform (ProQuest) och Business Source Complete (Ebsco) har samlat t.ex. årsberättelser, SWOT-analyser och finansiell information om företag.

Tillgänglighet
Uppgifter om tillgängligheten finns beskrivet under respektive databas.

Användarrättigheter
Notera användarrättigheterna för de finansiella databaserna. Data får användas av studerande och personal på Hanken för studier, undervisning och forskning vid Hanken. Användning i kommersiellt syfte är inte tillåten.

Frågor?
Kontakta Hankens bibliotek:
library(at)hanken.fi

databaser faktadatabaser företagsanalys företagsekonomi information