Företagsinformation och finansiell information

Share page with AddThis
Databaser med företagsinformation.

Finansiella databaser och databaser med företagsinformation

Databaser som innehåller finansiell information och företagsinformation finns i Hanna (Databaser), se kategorin företagsinformation. Också databaserna ABI/Inform (ProQuest) och Business Source Complete (Ebsco) har samlat t.ex. årsberättelser, SWOT-analyser och finansiell information om företag.

Tillgänglighet
Uppgifter om tillgängligheten finns beskrivet under respektive databas.

Användarrättigheter
Notera användarrättigheterna för de finansiella databaserna. Data får användas av studerande och personal på Hanken för studier, undervisning och forskning vid Hanken. Användning i kommersiellt syfte är inte tillåten.

Frågor?
Kontakta Staffan Dellringer, Hankens bibliotek.
staffan.dellringer(at)hanken.fi, tfn 040 3521268 (internt 268)

databaser faktadatabaser företagsanalys företagsekonomi information