Ordböcker och uppslagsverk

De elektroniska ordböckerna når du via sökportalen Hanna eller via LibGuiden E-böcker på Hanken:
ordböcker uppslagsverk encyklopedier