Dokumentmallar och referensguider

Här hittar du Hankens dokumentmallar och referensguider

Referensguider

Hankens referensguide

Övriga referensguider (på engelska) samt informationen om RefWorks hittas i Libguiden Search & Cite.

Formateringsguiden

Hanken kommer att ifrångå dokumentmallarna och istället ta i bruk formateringsguiden.

Meningen med guiden är att du skall kunna använda ett valfritt skrivprogram utan att råka ut för dokumentmallarnas tekniska svårigheter. Formateringsguiden innehåller instruktioner över hur du skall formatera din avhandling eller ditt akademiska arbete så att de följer Hankens standardformat. Guiden ger också instruktioner gällande övriga användbara funktioner i Word-programmet.

Dokumentmallar

Börja med att ladda ner Word 2016 på din dator (om du inte redan har). Det är gratis för dig som studerande på Hanken. Se på instruktioner:

 

 

Dokumentmallar för Windows 10 och MAC (Word 2016)

 

Observera att mallen är samma för både Windows och Mac men det finns olika instruktioner!

Dokumentmall kortare arbeten

Dokumentmall kandidatavhandling

Dokumentmall magisteravhandling

 
 

Dokumentmall doktorsavhandling

Dokumentmallar för övriga Word versioner för Windows

Dokumentmall kortare arbeten

Dokumentmall kandidatavhandling

Dokumentmall magisteravhandling

Dokumentmall doktorsavhandling

vetenskapligt skrivande avhandlingar referenser skrivhandböcker handledningar verktyg skrivande skrivanvisningar