Upphovsrätt

Allmänt

Svenska handelshögskolan och författaren eller författarna som har skapat en rapport, artikel eller avhandling har upphovsrätt till det som skrivits och materialet skyddas av upphovsrättslagen.

Undvik sistuationen där författaren begränsar sina rättigheter. Välj en tidskrift som tillåter parallellpublicering i första hand. Sherpa/Romeo är en databas som samlar in förlagspolicies som t.ex. embargo vad gäller parallellpublicering.

Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (Praktisk handledning på engelska som täcker det mesta av begreppen, principerna och tillvägagångssätten för arbetet med Open Access) SPARC.
Upphovsrättslag 8.7.1961/404 .
Lag om ändring av upphovsrättslagen 14.10.2005/ 821.
Undervisnings- och kulturministeriet . Aktuellt inom upphovsrätten.

vetenskaplig publikationsverksamhet upphovsrätt