Tveksamma open access förlag

Använd hjälpmedel för att bedöma open access-tidskrifters tillförlitlighet.

Nya open access förlag dyker upp på marknaden och du bör tänka dig för innan du sänder in din artikel till dem. Du ska överlag alltid fundera på följande om  du sänder in din artikel till en okänd tidskrift:

  • Har välrenommerade författare och/eller institutioner inom ämnet publicerat sig i tidskriften?
  • Vilka sitter i tidskriftens redaktionråd (editorial board)?
  • Finns det bra kontaktinformation?
  • Är licensvillkoren rimliga?

Här hittar du några hjälpmedel för att bedöma tillförlitligheten hos open access-utgivare:

Den s.k. Bealls list, en förteckning över tvivelaktiga open access-utgivare sammanställd av bibliotekarien Jeffrey Beall vid University of Colorado upprätthålls inte längre fr.o.m. år 2017.

open access förläggare vetenskaplig publikationsverksamhet kvalitetsbedömning