Open access-publicering på Hanken

Hanken främjar öppen forskning och rekommenderar att vetenskapliga artiklar publiceras som grön open access (parallellpubliceras).

Hanken främjar öppen forskning

För att främja öppen forskning har Hanken antagit riktlinjer för öppen forskning på Hanken. En av målsättningarna är att 80 % av högskolans årligen rapporterade vetenskapliga artiklar ska publiceras som grön open access (parallellpubliceras).

Högskolans skriftserier publiceras open access i publikationsarkivet DHanken. Parallellpublicering på Hanken sker via forskningsdatabasen Haris och publikationerna överförs för långtidsförvaring till DHanken.

Instruktioner för parallellpublicering

Vår information om open access finns samlad i Hankens libguide om open access. Där hittar du också praktiska anvisningar för att parallellpublicera på Hanken.

Broschyren file type icon Snabbguide om open access presenterar open access i ett nötskal.

Du kan få rabatt på publiceringsavgifter (APC) för att publicera hybrid open access i i tidskrifter utgivna av Elsevier, Emerald och Sage. Mera information om rabatt på APC-avgifter.

NopSA-projektet

NopSA-projektet, med syfte att främja open access på Haken, pågick åren 2015-2016. Projektet var en del av ATT-projektet (Avoin tiede ja tutkimus) och finanseierades av UKM.
Se publikationer och aktiviteter inom projektet.

parallellpublicering vetenskaplig publikationsverksamhet open access