Open access

Open access (OA), innebär att forskningsresultat görs fritt tillgängliga på internet. Läsaren kan utan kostnad läsa, ladda ner eller distribuera open access-publikationer.

Vad är open access-publicering?

Open access har gått från att vara en rörelse bland engagerade forskare till att nu snarast vara internationell norm inom vetenskaplig publicering, bl.a. för att många forskningsfinansiärer kräver att forskningsresultat görs fritt tillgängliga. En grundtanke med open access är att offentligt finansierad forskning ska göras fritt tillgänglig för alla utan kostnad.

Det finns olika typer av open access. Följande indelas OA i följande kategorier:
Guld OA innebär att tidskriften i sin helhet är fritt tillgänglig för läsaren. I vissa fall betalar författaren en publiceringsavgift (Article Processing Charge, APC) för att täcka tidskriftens administrativa kostnader.
Grön OA innebär att tidskriften är prenumerationsbaserad, men en (av förlaget tillåten) version av artikeln deponeras och görs fritt tillgänglig i ett öppet publikationsarkiv, t.ex. i högskolans arkiv (t.ex. Dhanken) eller i ett ämnesarkiv  (t.ex. SSRN). Grön OA kallas även parallellpublicering.
Hybrid OA innebär att artikeln publiceras i en prenumerationsbaserad tidskrift, men författaren betalar för att göra artikeln fritt tillgänglig omedelbart vid publicering.

Varför open access?

Några vanliga orsaker till att publicera open access är att:

  • Fri tillgänglighet ger ökad synlighet, vilket leder till att forskningen blir mera använd, får flera citeringar och därmed får ökat genomslag.
  • Offentligt finansierad forskning blir tillgänglig även utanför forskningssamfundet och kan bidra till innovation och skapa samhällsnytta.
  • Bidra till global jämlikhet, då även länder med begränsade resurser för utbildning och forskning, licensbelagda databaser kan ta del av forskningsresultat.
  • Forskningsfinansiärer kräver att forskningsresultaten görs fritt tillgängliga.

Hanken uppmuntrar till öppen forskning

För att främja öppen forskning har Hanken antagit riktlinjer för öppen forskning på Hanken. En av målsättningarna är att 80 % av högskolans årligen rapporterade vetenskapliga artiklar ska publiceras som grön open access (parallellpubliceras).

Se anvisningar för att parallellpublicera på Hanken.

Högskolans skriftserier publiceras open access i publikationsarkivet Dhanken. I Dhanken parallellpubliceras också artiklar och konferenspapper.

Läs mera om open access

Läs mera om open access i Hankens libguide om open access.

vetenskaplig publikationsverksamhet open access parallellpublicering