Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för publicering i Hankens skriftserier

Publiceringsprocessen och kontaktperson till tryckeriet

Barbara Cavonius
+358 (0)40 3521 376
barbara.cavonius@hanken.fi

MSOffice, Dokumentmallar, DHanken och Open Access

Patrik Welling
+358 (0)40 3521 268
patrik.welling@hanken.fi

Redaktör för Hankens serier

Peter Björk
+358 (0)40 3521 723
peter.bjork@hanken.fi

Försäljning

Några tryckta exemplar av doktorsavhandlingarna finns till salu. Förfrågningar kan riktas till:
+358 (0)40 3521 265

biblioteket@hanken.fi

Redaktionsråd

Som redaktionsråd fungerar ITR - Rådet för informationstjänster och informationsteknik

publikationer kontaktinformation biblioteks- och informationstjänster