Materialbank

Share page with AddThis

Presentationer och bandning från Workshop om Data Management in Research den 13.3.2015
data_management_in_research_jpve_2015.pdf

 

 

Presentationer och bandning från Workshop om Open Access den 15.12.2014
hankenoaseminar2014bjork.pdf

 

 

Presentationer och bandning från Emerald Guide to Getting
Published den 22.10.2014

 

seminarier inspelningar