Hitta i biblioteket

Karta över bibliotekslokalen och samlingarna

file type iconBibliotekskarta.pdf
file type iconBokgrottan.pdf

Bibliotekets undervisnings- och grupprum

Bibliotekets rum för undervisning och handledning finns i anslutning till servicedisken. Rummet rymmer små grupper på maximalt 6-7 personer. Det är möblerat med små bord som flexibelt kan flyttas om enligt behov. I rummet finns en storskärm som kan kopplas med VGA-kabel till datorn för att dela datorskärm. Som studerande kopplar du in dig på Hopenet eller Eduroam för att få nätkontakt.

Då rummet inte är bokat för handledning kan det användas som ett grupprum av studerande. Rummet är tillgängligt de tider som bibliotekets serviceområde är öppet.

I samband med undervisning och handledning finns det tillgång till tre bärbara datorer. Men beroende på gruppernas storlek kan det tidvis finnas behov av att deltagarna har med en egen dator eller surfplatta. Därför kan det hända att du i samband med anmälan till en kurs blir tillfrågad om du kan ta med en egen dator.

De bärbara datorerna lånas också ut för grupparbeten. Kontakta personalen om du vill låna en bärbar dator!

  
  
 

 

biblioteksbyggnader lokaler undervisningslokaler kartor samlingar