Skapa länkar till artiklar och eböcker

Share page with AddThis

Licensavtalen som gjorts upp med databasleverantörerna tillåter inte att man publicerar elektroniska kopior av artiklar och böcker. Det är m.a.o. inte tillåtet att i Moodle ladda upp en pdf-fil av en artikel som finns i en licensbelagd databas. För att ha en laglig version som dessutom kan nås utanför Hankens nätverk ska du skapa en länk till dokumentet.

Länkarna byggs upp så här:

1. Adressen till Hankens proxyserver för att nå artiklar och e-böcker även utanför Hanken:

https://login.proxy.shh.fi/login?url=

2. En permanent länk till artikeln. Den permanenta länken finns i gränssnittet i anslutning till artikeln. I vissa databaser (EBSCO) kallas den för "permalink". Du kan kopiera en "permalink" och klistra in den efter Hankens proxyadress.

Den permanenta länken finns ofta i form av en DOI (Digital Object Identifier), som är ett identifieringsnummer för ett elektroniskt dokument. En DOI består av prefixet http://dx.doi.org/ vilket följs av en sifferserie.

Exempel
https://login.proxy.shh.fi/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/S0167-8116(02)00122-2

Med Kopiostos digilicens är det tillåtet att skanna delar av tryckta publikationer samt kopiera och använda texter och bilder från öppna webbplatser i undervisningen.

Kontakt:
Marianne Dube
+358 (0)40 352 1264
biblioteket@hanken.fi 

artiklar e-böcker länkning kopiering scanning upphovsrätt