Digilicens

Med Kopiostos digilicens är det tillåtet att skanna delar av tryckta publikationer samt kopiera och använda texter och bilder från öppna webbplatser i undervisningen.

Med Kopiostos digilicens är det tillåtet att skanna delar av tryckta publikationer samt kopiera och använda texter och bilder från öppna webbplatser i undervisningen. Licensen omfattar både inhemskt och utländskt material.

Med digilicensen får  man:

 • skanna eller digitalisera högst 20 sidor från en och samma publikation för samma studerande, dock högst 20 procent av publikationen
 • skanna eller digitalisera en hel artikel ur en vetenskaplig tidskrift
 • kopiera högst 20 sidor som utskrivna motsvarar storleken A4 från upphovsrättsskyddat bild- eller textmaterial på det öppna internet, såvida rättsinnehavaren inte har förbjudit kopiering eller annars beviljat tillstånd till användning av materialet för undervisning.

För att vara upphovsrättsligt godkänt ska materialet rapporteras och stämplas. Du kan göra detta själv på Kopiostos sida, eller låta biblioteket ta hand om rapportering och stämpling.

Gör så här om du vill att biblioteket tar hand om processen:

 1. Skicka varje dokument som en separat pdf-fil till biblioteket@hanken.fi.
 2. Bifoga följande information i e-posten:
  • Bok: författare, titel, ISBN
  • Artikel: författare, artikeltitel, tidskriftstitel, år, vol., nr.
  • Antal deltagare i kursen (uppskattning)
 3. Biblioteket utför rapporteringen till Kopiosto och sänder den stämplade kopian till din e-post.

Digilicensen baserar sig på avtal mellan Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf, Finlands universitet UNIFI rf och Kopiosto rf licens för universitet och yrkeshögskolor.

Frågor om digilicens? Kontakta
Marianne Dube
3521 264, marianne.dube(at)hanken.fi