Audiovisuella föreläsningar

hstalks.pngFör att komplettera och berika din egen undervisning kan du integrera audiovisuella föreläsningar från Henry Stewart Talks i Moodle. The Marketing and Management Collection innehåller över 800 bandade föreläsningar, organiserade i 80 serier och skapade av företagsledare, konsulter och ledande akademiker inom området.

För att få en förteckning över matchande föreläsningar, ska du sända din kurssyllabus till Jonathan Tuchband jon@hstalks.com.

AV-material lärplattformar tal föreläsningar