Kontaktuppgifter

Biblioteks- och informationstjänster

Forskningsdatabasen Haris

Qingbo Xu
+358 (0)40 3521 266
haris@hanken.fi

Projekt
Mathias Björklund
+358 (0)40 5706 813
mathias.bjorklund@hanken.fi 

Arkivering av forskningsdata

Tua Hindersson-Söderholm
+358 (0)40 3521 408

biblioteket@hanken.fi 

Parallellpublicering

Patrik Welling
+358 (0)40 3521 268
patrik.welling@hanken.fi 

Bibliometri

Marlene Backman
+358 (0)40 3521 263
marlene.backman@hanken.fi

publikationsverksamhet forskningsdata parallellpublicering bibliometri kontaktinformation biblioteks- och informationstjänster
Informationssystem