Hankens bibliotek är öppet för alla

Svenska handelhögskolans bibliotek är ett vetenskapligt bibliotek, som i första hand betjänar handelshögskolans studenter och personal. Men även du som inte studerar eller är anställd vid Hanken kan låna och använda bibliotekets resurser.

För att få låna behövs ett lånekort, som du får kostnadsfritt genom att fylla i en låntagarblankett och uppvisa legitimation. Lånekortet är personligt och du ansvarar för det material som lånas på kortet.

Du kan också anhålla om lånekort elektroniskt på förhand, så är kortet klart då du besöker biblioteket. Legitimation ska uppvisas då vi ger ut lånekortet.

Se lånetider och övriga låneregler.

Elektroniskt material
Externa användare har tillgång till licensbelagda databaser som lokala användare vid några datorer som inte kräver inloggning. Artiklar kan skrivas ut och debiteras enligt aktuella prislista.

bibliotekskort utlåningsverksamhet lån