Fjärrlån för bibliotek

Biblioteket skickar material ur sina egna samlingar till andra bibliotek.

Fjärrutlån

Andra bibliotek kan beställa fjärrlån från Hanken via denna blankett. Vi lånar inte ut e-böcker, referenslitteratur, kurslitteratur och e-tidskrifter.

Vi debiterar en avgift för fjärrlånen enligt följande:

Fjärrlån till bibliotekOffentlig förvaltningFöretag och utomstående
Inom Finland och Norden9 €12 €
Övriga länder15 €25 €
Kopior till bibliotek  
Inom Finland och Norden6 €/artikel15€/artikel
Övriga länder12 €/artikel20 €/artikel

 

 

 

 

 

Postadress för retur av fjärrlån:

Svenska handelshögskolans bibliotek
Fjärrlån
PB 479
00101 Helsingfors

utlåningsverksamhet lån fjärrlån