Fjärrlån för bibliotek

Share page with AddThis
Biblioteket skickar material ur sina egna samlingar till andra bibliotek.

Fjärrutlån

Andra bibliotek kan beställa fjärrlån från Hanken via denna blankett. Vi lånar inte ut e-böcker, referenslitteratur, kurslitteratur och e-tidskrifter.

Vi debiterar en avgift för fjärrlånen enligt följande:

Fjärrlån till bibliotekOffentlig förvaltningFöretag och utomstående
Inom Finland och Norden9 €12 €
Övriga länder15 €25 €
Kopior till bibliotek  
Inom Finland och Norden6 €/artikel15€/artikel
Övriga länder12 €/artikel20 €/artikel

 

 

 

 

 

Postadress för retur av fjärrlån:

Svenska handelshögskolans bibliotek
Fjärrlån
PB 479
00101 Helsingfors

utlåningsverksamhet lån fjärrlån