Beställ artiklar och böcker

Share page with AddThis
Alla anställda och studerande vid Hanken Svenska handelshögskolan kan avgiftsfritt beställa artikelkopior och böcker via biblioteket

Kolla först att artikeln eller boken inte finns i fulltext eller i tryckt form i biblioteket. Gör din beställning via beställningsformuläret.

Fjärrlån

Share page with AddThis
Böcker som inte finns att tillgå i tryckt form på Hankens bibliotek eller bibliotek i Helsingforsregionen kan du avgiftsfritt beställa genom vår fjärrlåneservice.

För Hankens studerande och personal

Böcker som inte finns att tillgå i tryckt form på Hankens bibliotek eller bibliotek i Helsingforsregionen kan du avgiftsfritt beställa genom vår fjärrlåneservice. Besök servicedisken eller fyll i beställningsformuläret.

Det externa biblioteket bestämmer lånetid och övriga villkor. Biblioteket förnyar fjärrlånen automatiskt och kontaktar dig när lånet inte längre går att förnya eller har förnyats tio gånger.

I Vasa: kontakta Tritonia

Fjärrlån för bibliotek

Share page with AddThis
Biblioteket skickar material ur sina egna samlingar till andra bibliotek.

Fjärrutlån

Andra bibliotek kan beställa fjärrlån från Hanken via denna blankett. Vi lånar inte ut e-böcker, referenslitteratur, kurslitteratur och e-tidskrifter.

Vi debiterar en avgift för fjärrlånen enligt följande:

Fjärrlån till bibliotekOffentlig förvaltningFöretag och utomstående
Inom Finland och Norden9 €12 €
Övriga länder15 €25 €
Kopior till bibliotek  
Inom Finland och Norden6 €/artikel15€/artikel
Övriga länder12 €/artikel20 €/artikel

 

 

 

 

 

Postadress för retur av fjärrlån:

Svenska handelshögskolans bibliotek
Fjärrlån
PB 479
00101 Helsingfors

 

litteratur artiklar beställningar fjärrlån böcker