Bibliotek

Biblioteket är öppet må-to 9-18, fre 9-16.

Vi hjälper dig

bibliotek biblioteks- och informationstjänster
Backman, Marlene
Informationsspecialist
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1263
(internal 263)
marlene.backman@hanken.fi

Collection development 
Book and ebook collections
Metadata and indexing
Deputy Library Director

Boksamlingen och e-böcker 
Beståndsutveckling 
Katalogisering, innehållsbeskrivning, metadata
Ställföreträdande bibliotekschef

Cavonius, Barbara
Publikationssekreterare
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1376
(internal 376)
barbara.cavonius@hanken.fi

Publishing of the School's publication series (doctoral theses, research reports and working papers)

Publicering av högskolans publikationsserier (doktorsavhandlingar, forskningsrapporter, working papers)

Publiceringsrådgivning

Danielsson, Margareta
Informationsspecialist
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1266
(internal 266)
margareta.danielsson@hanken.fi

Hanken's research information system Haris.

Hankens forskningsdatabas Haris.

Dube, Marianne
Informationsspecialist, Doktorand
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1264
(internal 264)
marianne.dube@hanken.fi

Teaching and support in information search. Responsible for RefWorks and article databases.

Undervisning och handledning i informationssökning

Referensteknik och RefWorks

Granberg, Anne
Biblioteksamanuens
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1398
(internal 398)
anne.granberg@hanken.fi

Acqusitions and Cataloging (Printed books and journals, Hankens Master thesis)
Course book collection 
Interlibrary loans and Document Delivery

Anskaffning och katalogisering 
(Tryckta böcker, tidskrifter och Hankens pro-gradun) 
Kursbokssamlingen 
Fjärrlån och dokumentleverans

Hindersson-Söderholm, Tua
Bibliotekschef
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1408
(internal 408)
tua.hindersson-soderholm@hanken.fi

Management and administration
Development and projects 
Library co-operation networks
Library statistics
Acqusitions (online material) 

Ledning och administration
Utveckling och projekt 
Konsortier och bibliotekssamarbete
Nationell biblioteksstatistik
Anskaffning (elektroniska resurser) 

Malmsten, Helen
Avdelningssekreterare
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1208
(internal 208)
helen.malmsten@hanken.fi
Nordling, Mattias
Systemplanerare
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1524
(internal 524)
mattias.nordling@hanken.fi

IT system services (Hanna, DHanken, etc.)
Hanken Record Management System Dynasty
Systems and library website
Maintenance and development 

Det digitala bibliotekets serviceformer (Hanna, DHanken, etc.)
Hankens ärendehanteringssystemet Dynasty
Utveckling och underhåll av webbplatsen 
Systemutveckling och systemunderhåll

Selmani, Erika Elisabet
Biblioteksbiträde
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1272
(internal 272)
erika.selmani@hanken.fi

Shelving and marking library material 
Customer service
Mail and copies

Uppställning och märkning av material 
Kundservice
Post och kopiering

Weckström, Mona
Biblioteksamanuens
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1267
(internal 267)
mona.weckstrom@hanken.fi

Service Desk  
Technical maintenance of the facilities and literature collections 
Invoicing, clerical work 
Selling publications

Servicediskansvarig 
Tidskriftshantering 
Tekniskt underhåll (bibliotekets utrymmen och litteratursamlingen)
Fakturering och kontorsärenden

Sidor