Bibliotek

Biblioteket är öppet må-to 9-18, fre 9-16. - tfn +358 (0)40 3521 265 (servicedisken)

Vi hjälper dig

bibliotek biblioteks- och informationstjänster
Andersson, Joni
Systemstöd
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
Backman, Marlene
Informationsspecialist
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1263
(internal 263)
marlene.backman@hanken.fi

Collection development 
Book and ebook collections
Metadata and indexing
Deputy Library Director

Bestånds- och medieutveckling 
Boksamlingen och e-böcker 
Katalogisering, innehållsbeskrivning, metadata
Ställföreträdande bibliotekschef

Cavonius, Barbara
Publikationssekreterare
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1376
(internal 376)
barbara.cavonius@hanken.fi

Publishing of the School's publication series (doctoral theses, research reports and working papers)

Publicering av högskolans publikationsserier (doktorsavhandlingar, forskningsrapporter, working papers)

Publiceringsrådgivning

Danielsson, Margareta
Informationsspecialist
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1266
(internal 266)
margareta.danielsson@hanken.fi

Hanken's research information system Haris.

Hankens forskningsdatabas Haris.

Dube, Marianne
Informationsspecialist, Doktorand
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1264
(internal 264)
marianne.dube@hanken.fi

Teaching and support in information search. Responsible for RefWorks and article databases.

Undervisning och handledning i informationssökning

Referensteknik och RefWorks

Granberg, Anne
Biblioteksamanuens
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1398
(internal 398)
anne.granberg@hanken.fi

Acqusitions and Cataloging (Printed books and journals, Hankens Master thesis)
Course book collection 
Interlibrary loans and Document Delivery

Anskaffning och katalogisering 
(Tryckta böcker, tidskrifter och Hankens pro-gradun) 
Kursbokssamlingen 
Fjärrlån och dokumentleverans

Hindersson-Söderholm, Tua
Bibliotekschef
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1408
(internal 408)
tua.hindersson-soderholm@hanken.fi

Management and administration
Development and projects 
Library co-operation networks
Library statistics
Acqusitions (online material) 

Ledning och administration
Utveckling och projekt 
Konsortier och bibliotekssamarbete
Nationell biblioteksstatistik
Anskaffning (elektroniska resurser) 

Malmsten, Helen
Avdelningssekreterare
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1208
(internal 208)
helen.malmsten@hanken.fi
Selmani, Erika Elisabet
Biblioteksbiträde
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1272
(internal 272)
erika.selmani@hanken.fi

Shelving and marking library material 
Customer service
Mail and copies

Uppställning och märkning av material 
Kundservice
Post och kopiering

Weckström, Mona
Biblioteksamanuens
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1267
(internal 267)
mona.weckstrom@hanken.fi

Service Desk  
Technical maintenance of the facilities and literature collections 
Invoicing, clerical work 
Selling publications

Servicediskansvarig 
Tidskriftshantering 
Tekniskt underhåll (bibliotekets utrymmen och litteratursamlingen)
Fakturering och kontorsärenden