Universitetskollegium

Medlemmar i universitetskollegiet
Universitetskollegiet har 18 medlemmar, som representerar de olika personalgrupperna inom högskolan samt studenterna. Mandatperioden är 1.1.2016-31.12.2018. Universitetskollegiets medlemmar representerar de olika personalgrupperna inom högskolan samt studenterna. Till kollegiets uppgifter hör bland annat att utse de externa styrelsemedlemmarna, högskolans revisorer samt akademiska rådet.

Medlemmarna i universitetskollegiet

Medlem (suppleant)

Professorer (suppleant)

Eva Liljeblom ordf. (Anders Löflund)

 

 

Petri Mäntysaari (Peter Björk)

 

 

 

Tom Berglund

 

 

 

Bo-Christer Björk (Joakim Wincent)

 

 

Pontus Troberg (Topi Miettinen)

 

 

Gyöngyi Kovács (Jaakko Aspara)

 

     

 

Övriga lärare och forskare

    

 

samt övrig personal

Marit Nilsson-Väre (Marina Bergström)

 

 

Åke Finne (Jannika Lassus)

 

 

 

Pia Polsa (Nikodemus Solitander)

 

 

Eva Maria Ström (Juha Soininen)

 

 

Henrik Damström

 

Sampo Sauri (Margareta Granholm)

 

     

 

Studenter

Erik Kaunismäki (Sofia Holm)

 

 

 

Sofia Slotte (Elin Bergman)

 

 

 

Alina Anderson (Anna Piiroinen)

 

 

Karri Lumivirta (Filip Styrström)

 

 

Rasmus Sinnemaa (Anni Immonen)

 

 

Jessica Kock (Alina Söderman)

 

 

beslutsfattare