Universitetskollegium

Medlemmar i universitetskollegiet
Universitetskollegiet har 18 medlemmar, som representerar de olika personalgrupperna inom högskolan samt studenterna. Mandatperioden är 1.1.2019-31.12.2021. Universitetskollegiets medlemmar representerar de olika personalgrupperna inom högskolan samt studenterna. Till kollegiets uppgifter hör bland annat att utse de externa styrelsemedlemmarna, högskolans revisorer samt akademiska rådet.
 
Protokoll kan beställas av kollegiets sekreterare helena.strandell@hanken.fi eller rektors sekreterare camilla.segercrantz@hanken.fi .

Medlemmarna i universitetskollegiet

Medlem (suppleant)

Professorer (suppleant)

Eva Liljeblom (David Grant)

 

 

Petri Mäntysaari (Peter Björk)

 

 

 

Rune Stenbacka (Veronica Liljander) 

 

 

 

Anders Löflund (Timo Korkeamäki)

 

 

Nari Lee (Petra Sund-Norrgård)

 

 

Gyöngyi Kovács (Denise Salin)

 

     

 

Övriga lärare och forskare

    

 

samt övrig personal

Marit Nilsson-Väre (Marina Bergström)

 

 

Åke Finne (Martti Mäkinen)

 

 

 

Nikodemus Solitander (Pia Polsa)

 

 

Virpi Sorsa (Eva Ström)

 

 

Heidi Sten (Marianne Dube)

 

Tommy Nilsson (Kicka Lindroos)

 

     

 

Studenter

Filip Styström (Henna Konsti)

 

 

 

Julius Tallqvist (Sofia Holm)

 

 

 

Christian Nygård (Ellen Wulff)

 

 

Alexandrine Lindstedt (Alina Anderson)

 

 

Christoffer Backlund (Ida Söderback)

 

 

Anne-Maria Ådahl (Erika Storfors)

 

 

beslutsfattare