Universitetskollegium

Share page with AddThis
Medlemmar i universitetskollegiet
Universitetskollegiet har 18 medlemmar, som representerar de olika personalgrupperna inom högskolan samt studenterna. Mandatperioden är 1.1.2016-31.12.2018. Universitetskollegiets medlemmar representerar de olika personalgrupperna inom högskolan samt studenterna. Till kollegiets uppgifter hör bland annat att utse de externa styrelsemedlemmarna, högskolans revisorer samt akademiska rådet.

Medlemmarna i universitetskollegiet

Grupp 1: Professorer

Medlem (suppleant)

Eva Liljeblom (Anders Löflund)

Petri Mäntysaari (Peter Björk)

Niklas Bruun (Tom Berglund)

Bo-Christer Björk (Joakim Wincent)

Pontus Troberg (Topi Miettinen)

Gyöngyi Kovács (Jaakko Aspara)

 

Grupp 2: Övriga lärare och forskare samt övrig personal 

Medlem (suppleant)

Marit Nilsson-Väre (Marina Bergström)

Åke Finne (Jannika Lassus)

Pia Polsa (Nikodemus Solitander)

Eva Maria Ström (Juha Soininen)

Charlotte Granberg-Haakana (Henrik Damström)

Sampo Sauri (Margareta Granholm)

 

Grupp 3: Studenter

Medlem (suppleant)

Nam Do (Stina Wahlsten)

Sofia Slotte (Elin Bergman)

Veronica Välimäki (Anna Piiroinen)

Alexandra Järnefelt (Rasmus Sinnemaa)

Mea Miettunen (Anni Immonen)

Jessica Kock (Alina Söderman)

beslutsfattare