Pedagogiska rådet

Det Pedagogiska Rådet har grundats för att samordna det pedagogiska utvecklingsarbetet vid Hanken.

Det Pedagogiska Rådet har grundats för att samordna det pedagogiska utvecklingsarbetet vid Hanken och för att förbättra kommunikationen mellan enheterna vid Hanken om frågor som gäller utbildning och program.

Uppgift:

    • koordinera utvecklingen av undervisningen på Hanken som helhet. Rådet är ett rådgivande organ
    • bereda och föreslå ärenden till rektor och prefekter, till olika organ så som IR och AR
    • att inom sig eller med utomstående experter grunda arbetsgrupper för att föra vidare specifika projekt och utvecklingsområden så som internationalisering av utbildning, AoL, digitalisering av utbildning, främjande av genomströmning och avläggande av 55 studiepoäng, och för att koordinera utbildning för flyktingar.