ITR:s årsklocka - regelbundet återkommande ärenden

ITR har minst fyra möten per år. De årligen återkommande ärendena under dessa möten finns i årsklockan

ITR:S årsklocka är anpassad till Hankens årscykel för Verksamhets och ekonomiplanering.

Övriga möten kan givetvis sättas in då större viktiga ärenden som strategi eller åtgärdsprogram diskuteras, men utgångspunkten är två höstmöten och två vårmöten.

Möte 1: Tidpunkt: Första halvan av februari.

Standardärenden:

 • Verksamhetsberättelse för biblioteket
 • Ekonomiuppföljning för biblioteket
 • Verksamhetsberättelse för datacentralen
 • Ekonomiuppföljning för datacentralen
 • Datasäkerhetsuppföljning - årsrapport

Möte 2: Tidpunkt: maj-juni

Standardärenden:

 • Uppföljning av projekt
 • Preliminära förslag till större projekt inför följande budgetår och diskussion om framtida satsningar

Möte 3: Tidpunkt: september.

Standardärenden:

 • personalplaner inom bibliotek och datacentral
 • projektförslag inom bibliotek och datacentral
 • utlåtande om de IT-relaterade projekt som planeras inom hela Hanken
 • förslag till resultatavtal inklusive budget för biblioteket
 • förslag till resultatavtal inklusive budget för datacentralen

Möte 4: Tidpunkt: November-December

Standardärenden:

 • Rapport från resultförhandlingarna, slutlig budget för biblioteket
 • Rapport från resultförhandlingarna, slutlig budget för datacentralen
 • Projektplaner/uppföljning av projekt för de IT-relaterade projekt som förverkligas inom Hanken följande kalenderår

ITR:s årsklocka fastställdes i maj 2011