Hankens styrelse

Styrelsen vid Hanken

Styrelsen är det högsta beslutande organet. Den har 10 medlemmar, varav fem är anställda vid högskolan, fyra är externa och en representerar studenterna. Ordförande är alltid extern, för närvarande styrelseordförande Björn Wahlroos. 

Styrelsen beslutar i de flesta frågor av strategisk karaktär, såsom verksamhets- och ekonomiplan samt budget. Styrelsen ansvarar för högskolans ekonomi och medelsförvaltning. Även resultatavtalet med undervisningsministeriet ska godkännas av styrelsen. Den väljer rektor och beslutar om antagningens volym. Rektor är inte längre medlem av styrelsen. Rektor ansvarar för beredningen av ärenden och för att styrlesns strategiska beslut förverkligas vid högskolan.

Styrelsemedlemmar

Mandatperioden 1.1.2016-31.12.2018

Ordförande: Björn Wahlroos

Medlemmar:

Hanna Donner, marknadsföringschef
Kristina Heinonen, professor i marknadsföring
Kenneth Högholm, professor i finansiell ekonomi
Charlotta Niemistö, forskare inom företagsledning och organisation
Susanna Taimitarha, lektor i statistik
Filip Björklöf, studeranderepresentant

Externa medlemmar:

Jannica Fagerholm, VD, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Roger Holm, Wärtsilä Oy Ab
Björn Wahlroos, styrelseordförande, Nordea, Sampo och UPM-Kymmene
Lars Ågren, högskoledirektör vid Handelshögskolan i Stockholm

 

Planeringschef Helena Strandell fungerar som styrelsens sekreterare.

styrelser beslutsfattare