Hankens forskarskolas styrelse

Hankens forskarskola leds av en styrelse som utnämns av och rapporterar till rektor.

Styrelsen leds av prorektorn för forskning och består av professorer som representerar Hankens fem institutioner. Styrelsen gör upp förslag till Akademiska rådet och till Hankens styrelse i ärenden som rör Hankens forskarutbildning, och ansvarar för att forskarutbildningen uppfyller kraven och målen uppställda av Undervisnings- och kulturministeriet. Forskarskolans styrelse evaluerar forskarstuderandenas studieframgång, och säkerställer att kursutbudet på Hanken är tillräckligt på doktorandnivå.

Styrelsemedlemmar

Mandatperioden 1.1.2016 – 31.12.2018

Ordförande: Prorektor för forskning professor Timo Korkeamäki

Medlemmar:
Professor Minna Martikainen
Professor Sören Kock
Professor Rune Stenbacka
Professor Veronica Liljander