Hankens ekonomiavdelning

Hankens ekonomiavdelning kontaktuppgifter

Hankens ekonomiavdelning ansvarar för högskolans ekonomiadministration. Ekonomiavdelningen handleder och koordinerar övriga enheters ekonomiadministration och ansvarar för högskolans bokslut, allmän ekonomiuppföljning, ekonomirapportering samt ekonomisystem.

På den här sidan finns kontaktuppgifter till oss som jobbar på ekonomiavdelningen och våra viktigare arbetsuppgifter:

Enhetschef
Beredningar
Utvecklingsprojekt

Bokslut, ekonomiska och statistiska rapporter
Interna bokningar, anslagsfördelning
Huvudbokföring
Redovisning av mervärdesskatt

Betalningsrörelsen
Bokföring
Intern och extern fakturering

Rapportering och analys

Utveckling av ekonomiprocesser och -verktyg

Ekonomisamarbetet med Arcada

  • Ekonomiplanerare, Helena Nyman, 040 352 1309 (internt 309)

Administrering och utveckling av ekonomisystem, användarrättigheter för Rondo och WebbRapport
Budgetering och Webb-Budget
Placeringsverksamheten
Hankens betaltidskort, Eurocard

 

Ekonomiavdelningen finns i Hankens huvudbyggnad i Helsingfors, våning 4,5 mot Perhogatan.

Ekonomiavdelningens gemensamma e-post är ekonavd@hanken.fi