Enheten för studier och antagning

Enheten ansvarar för och utvecklar processerna för antagning och rekrytering av
studerande samt studier och undervisning på alla nivåer

Till enheten för studier och antagning hör antagning och studentrekrytering, studieservice, stödet till undervisningen Hankens öppna universitet och institutionernas amanuenser.

 

Enheten för studier och antagning ansvarar för

  • marknadsföring som gäller studentrekrytering
  • kommunikationen med sökande, för beredningen och tillämpningen av antagningskriterier, för antagningsdatabaserna, samt för beredning och verkställande av antagningsbeslut
  • introduktion till studierna, studievägledning om och uppföljning av examenskraven, för ordnande av tentamina och för utexamineringsprocessen
  • administrationen av samarbetsstudier, fristående studier, fortsatt lärande och Öppna universitetet vid Hanken
  • studie- och undervisningsplaneringsprocessen, studieregistret,  pedagogiskt stöd för undervisningen samt kvalitetsprocesser och uppföljning gällande inlärningsresultat och utvärdering av utbildningen
  • det administrativa stödet på institutionerna.