Enheten för internationella ärenden och externa relationer

Enheten för internationella ärenden och externa relationer ansvarar för och arbetar med Hankens internationalisering, näringslivssamverkan, externa relationer och inkubatorverksamhet

Vi arbetar i fyra team. Länkarna nedan ger dig information om teamens aktiviteter och kontaktuppgifter.

Enhetens direktör

ED Maj-Britt Hedvall

Direktör för internationella ärenden och näringslivsrelationer
Vice dekan, internationalisering
maj-britt.hedvall(at)hanken.fi, tfn +358 50 5643 776

Besöksadress och adress för kurirpost

Svenska handelshögskolan
Enheten för internationella ärenden och externa relationer
Arkadiagatan 22
00100 HELSINGFORS, FINLAND

Postadress

Svenska handelshögskolan
Enheten för internationella ärenden och externa relationer
PB 479
00101 HELSINGFORS, FINLAND

Hankens telefonväxel

+358 29 431 3000