Personalärenden

Här hittar du kontaktuppgifterna till enheten för personalärenden.

Kontaktuppgifter:

Personalärenden är del av enheten för forskning- och universitetsservice.

I första hand kan du rikta dina frågor till personalarenden@hanken.fi. Du kan också kontakta oss direkt:

Elina Stadigh, direktör (tel. 299)

 • Arbetsgivare (tillsammans med rektor)
 • Direktör för enheten för forsknings- och universitetsservice
 • Utveckling av HR-funktionen
 • Arbetarskyddschef

Jenny Elander, projectchef & personalplanerare (tel. 574)

 • Rapportering och statistik
 • Basservice till enheter (arbetsavtal, lönerelaterade ärenden, etc.)
 • Kontaktperson för företagshälsovård

Linda Nyqvist, personalplanerare (tel. 467) 

 • Rapportering och statistik
 • Basservice till enheter (arbetsavtal, lönerelaterade ärenden, etc.)
 • Kontaktperson för företagshälsovård

Heidi Sten, personalamanuens (tel. 214)

 • Basservice till enheter (arbetsavtal, lönerelaterade ärenden, etc.)
 • Kontaktperson vid pensionsfrågor

Personalamanuensen och personalplaneraren vikarerar varandra i frågor relaterade till löner och anställningsförhållandet.

Fanny Hindsberg, HR-assistent (tel. 393)

 • Uppdatering av HR-info på hanken.fi
 • Användarstöd för systemen ESS (administration av semestrar och sjukledigheter), Nepton (tidsregistrering) och Laura (rekryteringsdatabas) 
 • Semesterärenden

Kontaktperson för försäkringar och vid olyksfall: Kristina Wallin (Vasa) (tel. 713)

Personer

HR och allmän administration (Helsingfors)

Planning Officer

HR och allmän administration (Helsingfors)

HR Specialist

HR och allmän administration (Helsingfors)

Department Secretary

HR och allmän administration (Vasa)

Guest

HR och allmän administration (Helsingfors)

HR Specialist

HR och allmän administration (Helsingfors)

HR Specialist

HR och allmän administration (Helsingfors)

Administrative Assistant

HR och allmän administration (Helsingfors)

HR Coordinator

HR och allmän administration (Helsingfors)

Manager of Administration in Vasa

HR och allmän administration (Vasa)