Enheten för forskning och universitetsservice

Enheten ansvarar för och utvecklar processerna för forskningsservice, informationstjänster och –miljö, informationsteknik, arkivering och ärendehantering, personalärenden, kommunikation, juridik, samt interna fastighetstjänster och –underhåll.

Till enheten för forsknings- och universitetsservice hör Hankens forskningsservice, bibliotek, datacentral, personalärenden, kommunikation, juridik samt interna fastighetstjänster och –underhåll.

Direktionen för enheten för forsknings- och universitetsservice fungerar som styrgrupp för datasäkerhet och dataskydd.

Enheten för forsknings- och universitetsservice ansvarar för

 • stödet till Hankens professorer, forskare och forskarstuderande i att ansöka om, förvalta och avrapportera forskningsfinansiering
 • stödet till forskningen och spridning av Hankens forskningsresultat
 • strategisk och operativ HR
 • Hankens varumärke, intern och extern kommunikation, webben, utveckling och planering av strategiska evenemang samt upprätthållande av Hankens grafiska profil
 • juridiskt stöd
 • interna fastighetstjänster och –underhåll
 • informationstjänster och en informationsmiljö som stöder forskningen och undervisningen på Hanken
 • arkivering och ärendehantering 
 • koordinering och examination av kurser i akademiska färdigheter
 • datasäkerhet och användarförvaltning
 • utveckling av IT-infrastruktur och undervisningsmiljö
 • medieproduktion och IT-pedagogiskt stöd
 • att samordna Hankens digitalisering och helhetsarkitektur