Internationella partnerskap och mobilitet

Internationella partnerskap och mobilitet, kontaktuppgifter

Som teamet för Internationella partnerskap och mobilitet har vi följande uppgifter och ansvarsområden:

  • Vi välkomnar initiativ från internationella forskare och potentiella partners som vill knyta kontakt och samarbeta med Hanken inom forskning och utbildning eller besöka Hanken.
  • Vi utvecklar och stöder Hankens internationella aktiviteter och nätverk. Vi ansvarar för utbytesprogrammet, internationella partnerskap samt aktiviteterna inom Erasmus+ och Nordplus programmen.
  • Vi stöder inkommande utbytesstuderande från samarbetsuniversiteten världen över inför resan till Finland och under studierna vid Hanken samt har ett aktivt samarbete med våra partners utöver studentutbytet. Eftersom Hanken uppmuntrar sina studenter att studera utomlands stöder vi dem i alla skeden av utbytesstudierna.

Kontakt:

Inkommande utbytesstuderande: incoming.mobility(at)hanken.fi

Utgående utbytesstuderande: outgoing.mobility(at)hanken.fi

Generell information: international(at)hanken.fi

Johanna Julin Lilius, PM

Chef för internationella relationer
Samarbetsavtal, Erasmus+
johanna.lilius(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 239

Towa Blomqvist, EM

Internationell koordinator (inkommande utbytesstudenter)
incoming.mobility(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 312

Maria Holmström, EM

Internationell koordinator (utgående utbytesstudenter)
outgoing.mobility(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 391

Johanna Liljequist, EM

Internationell koordinator
johanna.liljequist(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 379

Marina Lindberg

Internationell assistent
incoming.mobility(at)hanken.fi, outgoing.mobility(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 504

Student Service (våning 1,5 - ingång från Quantum)

Mottagningstider

Mottagning angående utbytesstudier erbjuds på plats eller via Teams under mottagningstider:

Måndagar 13-15
Onsdagar   9-11
Torsdagar 13-15

Om du vill boka ett Teamsmöte under våra mottagningstider vänligen skriv till outgoing.mobility@hanken.fi

alternativt för inkommande utbytesstudenter, incoming.mobility@hanken.fi

Övriga tider nås vi per telefon eller e-post.

P.g.a. fönsterrenovering nås vi i regel enbart på distans 15.11-25.11.2021.